Skupiny Tatobitské tenisové ligy

13. ligový rok 2023 - jaro

1. liga - zbývá odehrát 55 zápasů

TTL Srna Mlejnek Mizera Hortvík Šťastný Prokůpek Mlejnek Zahradníček Landík Kubíček Malý Celkem
2023 David Tomáš Miloslav Leoš Jan Robert Radan Jan Štěpán Tomáš Jakub  
Srna
David
          0
0:0
Mlejnek
Tomáš
 T          0
0:0
Mizera
Miloslav
  T         0
0:0
Hortvík
Leoš
   L        0
0:0
Šťastný
Jan
           0
0:0
Prokůpek
Robert
     2      0
0:0
Mlejnek
Radan
      0     0
0:0
Zahradníček
Jan
       2    0
0:0
Landík
Štěpán
        3   0
0:0
Kubíček
Tomáš
           0
0:0
Malý
Jakub
           0
0:0

2.liga - zbývá odehrát 54 zápasů

TTL Marcinčik Šťastný Malý Hoření Vanda Jílek Šrůtka Majer Novák Šťastný ml. Jíra Celkem
2023 Michal Jiří Jiří Radek Jan Miroslav František Kryštof Ondřej Jiří Pavel  
Marcinčik
Michal
          0
0:0
Šťastný
Jiří
 T          0
0:0
Malý
Jiří
  T         0
0:0
Hoření
Radek
   L        0
0:0
Vanda
Jan
           0
0:0
Jílek
Miroslav
     2      0
0:0
Šrůtka
František
      0 2:0
(6:1 , 6:1 , )
   3
12:2
Majer
Kryštof
      0:2
(1:6 , 1:6 , )
2    0
2:12
Novák
Ondřej
        3   0
0:0
Šťastný ml.
Jiří
           0
0:0
Jíra
Pavel
           0
0:0

3. liga - zbývá odehrát 36 zápasů

TTL Hejlek Tomášek Lamač Dobrý Mališová Michalová Nováková Eichler Špína Celkem
2023 Jan Pavel Martin Ondřej Petra Tereza Tereza Jiří Jan  
Hejlek
Jan
        0
0:0
Tomášek
Pavel
 T        0
0:0
Lamač
Martin
  T       0
0:0
Dobrý
Ondřej
   L      0
0:0
Mališová
Petra
         0
0:0
Michalová
Tereza
     2    0
0:0
Nováková
Tereza
      0   0
0:0
Eichler
Jiří
       2  0
0:0
Špína
Jan
        3 0
0:0