Skupiny Tatobitské tenisové ligy

9. ligový rok 2019 - léto

1. liga - zbývá odehrát 49 zápasů

TTL Kopal Mlejnek Mizera Srna Mlejnek Šťastný Landík Hoření Malý Zahradníček Prokůpek Celkem
2019 Aleš Tomáš Miloslav David Radan Jan Štěpán Radek Jiří Jan Robert  
Kopal
Aleš
T 2:1
(4:6 , 6:2 , 1:0)
         2
11:8
Mlejnek
Tomáš
1:2
(6:4 , 2:6 , 0:1)
T      2:0
(6:1 , 6:1 , )
2:0
(6:0 , 6:1 , )
2:0
(6:1 , 6:0 , )
2:0
(6:1 , 6:1 , )
13
56:17
Mizera
Miloslav
  L         0
0:0
Srna
David
   2    2:1
(3:6 , 6:3 , 1:0)
   2
10:9
Mlejnek
Radan
    0       0
0:0
Šťastný
Jan
     1      0
0:0
Landík
Štěpán
      9     0
0:0
Hoření
Radek
 0:2
(1:6 , 1:6 , )
 1:2
(6:3 , 3:6 , 0:1)
       1
11:22
Malý
Jiří
 0:2
(0:6 , 1:6 , )
         0
1:12
Zahradníček
Jan
 0:2
(1:6 , 0:6 , )
         0
1:12
Prokůpek
Robert
 0:2
(1:6 , 1:6 , )
         0
2:12

2.liga - zbývá odehrát 45 zápasů

TTL Marcinčik Malý Kubíček Devátý Jílek Ťukal Horyna Fišera Pěnička Tušer Cimbál Celkem
2019 Michal Jakub Tomáš Zdeněk Miroslav Petr Jiří Pavel Michal Pavel Radek  
Marcinčik
Michal
T           0
0:0
Malý
Jakub
 T          0
0:0
Kubíček
Tomáš
  L        0:2
(1:6 , 1:6 , )
0
2:12
Devátý
Zdeněk
   2      0:2
(0:6 , 3:6 , )
 0
3:12
Jílek
Miroslav
    0 0:2
(3:6 , 1:6 , )
   0:2
(1:6 , 1:6 , )
0:2
(0:6 , 3:6 , )
0
9:36
Ťukal
Petr
    2:0
(6:3 , 6:1 , )
1   2:0
(6:2 , 6:0 , )
2:1
(3:6 , 7:6 , 1:0)
 8
35:18
Horyna
Jiří
      9     0
0:0
Fišera
Pavel
           0
0:0
Pěnička
Michal
     0:2
(2:6 , 0:6 , )
   0:2
(3:6 , 0:6 , )
0:2
(1:6 , 0:6 , )
0
6:36
Tušer
Pavel
   2:0
(6:0 , 6:3 , )
2:0
(6:1 , 6:1 , )
1:2
(6:3 , 6:7 , 0:1)
  2:0
(6:3 , 6:0 , )
2:0
(6:2 , 6:0 , )
13
60:21
Cimbál
Radek
  2:0
(6:1 , 6:1 , )
 2:0
(6:0 , 6:3 , )
   2:0
(6:1 , 6:0 , )
0:2
(2:6 , 0:6 , )
9
38:18

3. liga - zbývá odehrát 41 zápasů

TTL Konvalin Vaněk Vanda Šťastný Šrůtka Vaňátko Pěnička Prokůpek Hejlek Šteffan Celkem
2019 Jan Pavel Jan Jiří František Luboš Vladislav David Jan Jiří  
Konvalin
Jan
T    2:0
(6:4 , 7:5 , )
     3
13:9
Vaněk
Pavel
 T         0
0:0
Vanda
Jan
  L        0
0:0
Šťastný
Jiří
   2       0
0:0
Šrůtka
František
0:2
(4:6 , 5:7 , )
   0 2:0
(6:3 , 6:3 , )
   0:2
(2:6 , 4:6 , )
3
27:31
Vaňátko
Luboš
    0:2
(3:6 , 3:6 , )
1 1:2
(3:6 , 6:1 , 0:1)
   1
15:20
Pěnička
Vladislav
     2:1
(6:3 , 1:6 , 1:0)
9    2
8:9
Prokůpek
David
          0
0:0
Hejlek
Jan
          0
0:0
Šteffan
Jiří
    2:0
(6:2 , 6:4 , )
     3
12:6