Skupiny Tatobitské tenisové ligy

10. ligový rok 2020 - jaro

1. liga - zbývá odehrát 54 zápasů

TTL Kopal Mlejnek Srna Mizera Mlejnek Malý Hoření Šťastný Tušer Cimbál Ťukal Celkem
2020 Aleš Tomáš David Miloslav Radan Jiří Radek Jan Pavel Radek Petr  
Kopal
Aleš
T          2:0
(7:5 , 6:1 , )
3
13:6
Mlejnek
Tomáš
 T          0
0:0
Srna
David
  L         0
0:0
Mizera
Miloslav
   2        0
0:0
Mlejnek
Radan
    0       0
0:0
Malý
Jiří
     2      0
0:0
Hoření
Radek
      0     0
0:0
Šťastný
Jan
           0
0:0
Tušer
Pavel
           0
0:0
Cimbál
Radek
           0
0:0
Ťukal
Petr
0:2
(5:7 , 1:6 , )
          0
6:13

2.liga - zbývá odehrát 55 zápasů

TTL Landík Zahradníček Prokůpek Marcinčik Kubíček Malý Vanda Šteffan Devátý Konvalin Jílek Celkem
2020 Štěpán Jan Robert Michal Tomáš Jakub Jan Jiří Zdeněk Jan Miroslav  
Landík
Štěpán
T           0
0:0
Zahradníček
Jan
 T          0
0:0
Prokůpek
Robert
  L         0
0:0
Marcinčik
Michal
   2        0
0:0
Kubíček
Tomáš
    0       0
0:0
Malý
Jakub
     2      0
0:0
Vanda
Jan
      0     0
0:0
Šteffan
Jiří
           0
0:0
Devátý
Zdeněk
           0
0:0
Konvalin
Jan
           0
0:0
Jílek
Miroslav
           0
0:0

3. liga - zbývá odehrát 66 zápasů

TTL Pěnička Šťastný Šrůtka Vaněk Prokůpek Pěnička Hejlek Vaňátko Gažák Tomášek Michetschlager Zadražil Celkem
2020 Michal Jiří František Pavel David Vladislav Jan Luboš Martin Pavel Lukáš Pavel  
Pěnička
Michal
T            0
0:0
Šťastný
Jiří
 T           0
0:0
Šrůtka
František
  L          0
0:0
Vaněk
Pavel
   2         0
0:0
Prokůpek
David
    0        0
0:0
Pěnička
Vladislav
     2       0
0:0
Hejlek
Jan
      0      0
0:0
Vaňátko
Luboš
            0
0:0
Gažák
Martin
            0
0:0
Tomášek
Pavel
            0
0:0
Michetschlager
Lukáš
            0
0:0
Zadražil
Pavel
            0
0:0